El dolç parlar augmenta els amics


La bona educació i les paraules boniques ens fan més atraients per a la resta.