Costums fan lleis


El costum té un poder que li reconeixen les lleis. Sovint aquestes lleis s’hi adapten a través dels usos i tradicions de la gent i dels pobles. A més, hi ha rutines personals tan arrelades que són molt difícils de trencar.