Confondre els ous amb els cargols


En castellà: CONFUNDIR EL TOCINO CON LA VELOCIDAD