Confondre els ous amb els cargols

En castellà: CONFUNDIR EL TOCINO CON LA VELOCIDAD