Cap per avall


En castellà: PATAS ARRIBA quan es refereix a desordre.