Cap per avall

En castellà: PATAS ARRIBA quan es refereix a desordre.