Beure a galet


També: BEURE A RAIG
En castellà: BEBER A CHORRO