Beure a galet

També: BEURE A RAIG
En castellà: BEBER A CHORRO