Amb tots els ets i uts


També: FIL PER RANDA, AMB PÈLS I SENYALS
En castellà: PUNTO POR PUNTO