Al pot petit hi ha la bona confitura


Es fa fer servir per lloar una persona petita i per extensió qualsevol cosa menuda.