Això són figues d'un altre paner

En castellà: ESO ES ARENA DE OTRO COSTAL