Nyigui-nyogui

També: DE PACOTILLA, DE PEGA I MASTEGA
En castellà: DE BARATILLO, CUTRE