Embolica que fa fort


En castellà: I VAYA LÍO!, I VAYA EMBROLLO!, I AGÁRRATE!