Amb un pam de boca


En castellà: CON LA BOCA ABIERTA