De traca i mocador


La paraula traca és d’origen onomatopeic, al·lusiu al so que fan dos objectes que xoquen o peten entre ells. Una traca és una sèrie de trons o petards col·locats de cap a cap d’una metxa, que esclaten successivament.