A empentes i rodolons

En castellà: A TRANCAS Y BARRANCAS