A empentes i rodolons


En castellà: A TRANCAS Y BARRANCAS