alivi > alleujament, alleugeriment, descans

▶️ La paraula ALIVI és una castellanada com una casa de pagès. En català en diem ALLEUJAMENT o ALLEUGERIMENT.

Ara bé, l'expressió castellana que alivio té l'equivalent català QUIN DESCANS.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

Llista de refranys

abans / avanç / avenç

Acudits en català