El jove coneix les regles, però el vell les excepcions