Compte! La paraula pronunciada no pot tornar enrere