Odiar és per a fluixets, la gent forta només estima