La perfecció no és assolible, però si la perseguim, podem aconseguir l'excel·lència