La guerra torna estúpid a qui venç i rancorós al vençut