La felicitat no té a veure amb l'absència de problemes, sinó amb l'habilitat per bregar-hi i sortir-te'n