aconteixement > ocasió, succés, fet, esdeveniment

▶️ En català no existeix el verb ACONTÈIXER, per tant, ACONTEIXEMENT és inacceptable. Com ho diem? Segons el context podem fer servir OCASIÓ, SUCCÉS, FET, ESDEVENIMENT.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

gairebé / gaire bé

Com es fa l'imperatiu en català?

abans / avanç / avenç

Com ha de ser el meu català?

Llista de locucions i frases fetes