aconteixement > ocasió, succés, fet, esdeveniment

▶️ En català no existeix el verb ACONTÈIXER, per tant, ACONTEIXEMENT és inacceptable. Com ho diem? Segons el context podem fer servir OCASIÓ, SUCCÉS, FET, ESDEVENIMENT.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

gairebé / gaire bé

Com es fa l'imperatiu en català?