aconteixement > ocasió, succés, fet, esdeveniment

▶️ En català no existeix el verb ACONTÈIXER, per tant, ACONTEIXEMENT és inacceptable. Com ho diem? Segons el context podem fer servir OCASIÓ, SUCCÉS, FET, ESDEVENIMENT.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Llista de locucions i frases fetes

gairebé / gaire bé