Mai prenguis decisions permanents sobre emocions temporals