Els temps t'ensenya a conviure amb uns i a sobreviure sense els altres