Un gram de bondat val més que una tona d'intel·lecte.