La vida no és esperar que passi la tempesta, és aprendre a ballar amb ella.