Estima, no perquè els altres s'ho mereixin, sinó perquè aquesta és la teva forma de viure.