El somriure és l'única línea corba que ho redreça tot.