Del patiment i la injustícia han emergit les ànimes més fortes: aquelles que es forgen a base de cicatrius.