De vegades les persones ploren, no perquè siguin dèbils, sinó perquè fa massa temps que són fortes.