sobar, manosear > toquejar, grapejar, magrejar, clapar

▶️ SOBAR i MANOSEAR són inacceptables en català. 

🔹Quan parlem de tocar amb les mans reiteradament, diem TOQUEJAR, MAGREJAR o GRAPEJAR.

🔹Si ens referim a 'dormir' en llenguatge col·loquial, diem CLAPAR.

PARLA CATALANA