ojeras > fer ulleres

▶️ OJERAS és un castellanisme inacceptable. Aquest so de la jota castellana és molt lleig en català. Però tenim ULLERES com equivalent. Això sí, no hem de confondre TENIR ULLERES, que es refereix a posseir aquest estri per a veure-hi millor, amb FER ULLERES que es correspont amb el castellà TENIR OJERAS, és a dir, fer mala cara amb la part de sota dels ulls marcats.

PARLA CATALANA