empapar > amarar, xopar

▶️ EMPAPAR és un castellanisme inacceptable que té almenys dos equivalents en català.

AMARAR
XOPAR

🔹 En el sentit d'impregnar una cosa amb líquid que la penetri i absorbeixi, són sinònims.

Amarar una esponja. 

Plovia molt i vam arribar amarats. 

Les plogudes persistents havien amarat els camps.

La pluja li xopava els vestits. 

Has de xopar el pa amb la llet. 

Va xopar una bola de cotó amb alcohol i li va netejar la ferida.

🔹En el cas d'AMARAR també significa penetrar un afecte o una idea en l'ànim d'algú.

Les paraules de l'orador amaraven d'entusiasme tots els presents.

Ens hem d'amarar d'aquests principis.

❗Recorda que AMARAR també significa aterrar sobre el mar, com ho fan els hidroavions.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

gairebé / gaire bé

Com es fa l'imperatiu en català?